กลับ

เงื่อนไขการใช้บริการ


เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ FINFIN Channel Shop

1. ทั่วไป

               1.1 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ shop.finfinchannel.com โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งให้บริการขายสินค้าของดาราศิลปิน การประมูลของใช้ส่วนตัวของดาราศิลปิน การขายตั๋วออนไลน์สำหรับงานที่จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงและ/หรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ/หรือมีจุดประสงค์เพื่อการกุศล รวมถึงบริการที่จัดไว้ให้ใน FINFIN Channel Shop ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงการทำ live stream) ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชั่น เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย FINFIN Channel Shop

               การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น และ/รวมถึงบัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ www.bugaboo.tv ที่สามารถเข้าใช้บริการที่เปิดให้ใช้งานได้ คุณต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ

               โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการในลักษณะใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเยี่ยมชมหรือเรียกดูเว็บไซต์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมือถือลงทะเบียนบัญชีหรือบริจาคเนื้อหาหรือวัสดุอื่น ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นของคุณ เพื่อให้เข้าใจรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานอย่างชัดแจ้ง คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการหากคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดและข้อกำหนดเหล่านี้

               นอกจากนี้คุณสามารถอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่  เก็บรวบรวมจัดเก็บและปกป้องข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว & คุกกี้ของเรานั้นถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

               1.2 การอัพเดตข้อกำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว หากเราแก้ไขข้อกำหนดที่สำคัญของข้อตกลงนี้การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่เราส่งการแจ้งให้คุณทราบถึงข้อตกลงฉบับเปลี่ยนแปลง ความล้มเหลวของคุณในการหยุดใช้บริการหลังจากได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว

               1.3 การยอมรับข้อกำหนด หากต้องการสั่งซื้อกับเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี : คุณต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ

               (1) การกระทำของคุณ

               (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของคุณ และ

               (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของคุณ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ คุณต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

 

2. การใช้บริการของเรา

               2.1 การแสดงเมื่อคุณใช้บริการของเราคุณตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลและรายละเอียดและคุณระบุว่าข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่ให้นั้นเป็นจริงและสอดคล้องกับความเป็นจริง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 20 ปีหรือเยี่ยมชมบริการภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ FINFIN Channel Shop ให้สิทธิ์การใช้งานที่ จำกัด เพิกถอนไม่สามารถถ่ายโอนและไม่ผูกขาดในการเข้าถึงและใช้บริการโดยแสดงไว้ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณสำหรับเว็บไซต์ของเราหรือบนอุปกรณ์มือถือของคุณ สำหรับแอพพลิเคชั่นของเรามีจุดประสงค์เพื่อการซื้อสินค้าส่วนตัวที่ขายบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นและไม่ใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในนามของบุคคลที่สามยกเว้นว่าได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก FINFIN Channel Shop อย่างชัดเจน การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้จะส่งผลให้มีการเพิกถอนสิทธิ์ใช้งานในวรรคนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

               2.2 ข้อจำกัดในการใช้งาน ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในวรรคข้างต้น คุณไม่สามารถผลิตซ้ำจำหน่ายแสดงขายให้เช่าส่งถ่ายทอดสร้างงานดัดแปลง ดัดแปลงวิศวกรรมย้อนกลับถอดแยกส่วนประกอบหรือใช้ประโยชน์จากบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพวกเขาเว้นแต่ FINFIN Channel Shop อนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก FINFIN Channel Shop ล่วงหน้าคุณไม่สามารถใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือใช้บริการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจอื่น ๆ FINFIN Channel Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการยกเลิกบัญชีและ / หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะหากเราเชื่อว่าการกระทำของลูกค้าละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของเรา

               คุณไม่สามารถอัพโหลดแจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลหรือวัสดุอื่นใดไปยังบริการนี้ผ่านบริการดังต่อไปนี้

      2.2.1 ละเมิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการความลับทางการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ

               2.2.2 เป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ สบประมาท ลามก อนาจาร ลามกอนาจารหรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ
              
2.2.3 รวมถึงข้อผิดพลาดใด ๆ ของไวรัสหรือรหัสอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีนั้น FINFIN Channel Shop อาจกำหนดรหัสผ่านและระบุบัญชีให้คุณใหม่เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ใหม่

               นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรืออาจละเมิดกฎหมาย หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมใด ๆ ที่ จำกัดหรือห้ามไม่ให้ใครใช้บริการหรือสิ่งที่เราพิจารณาอาจทำให้เราหรือคนอื่น ๆ ที่ใช้บริการเสียหายหรือรับผิดชอบพวกเขา ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ที่สามารถปิดใช้งานสร้างภาระมากเกินไปทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้แอพพลิเคชั่นเสียหายหรือการใช้บริการของบุคคลอื่น หรืออุปกรณ์อัตโนมัติกระบวนการ หรือวิธีการใด ๆ ในการเข้าถึงบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ใช้บริการเพื่อแจกจ่ายเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์หรือชักชวนผู้อื่นโดยใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

               2.3 การสร้างและการยกเลิกบัญชี ในการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างที่มีอยู่ในบริการคุณจะต้องสร้างบัญชี คุณไม่สามารถใช้บัญชีของบุคคลอื่น ทุกครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลประจำตัวคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และ FINFIN Channel Shop ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบการอนุญาตหรือแหล่งที่มาของ การเข้าถึงหรือการใช้บริการดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อการเข้าถึงและการใช้บริการโดยใครก็ตามที่ใช้รหัสผ่านและรหัสประจำตัวที่กำหนดให้กับคุณไม่ว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้จะได้รับอนุญาตจากคุณจริงหรือไม่ และภาระผูกพันทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงภาระผูกพันทางการเงิน) ที่เกิดขึ้นผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องความปลอดภัยและการรักษาความลับของรหัสผ่านและรหัสประจำตัวที่มอบหมายให้คุณ คุณจะต้องแจ้งให้ FINFIN Channel Shop ทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการฝ่าฝืนอื่นใดหรือการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น

               บางครั้งเราอาจจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการรวมถึงความสามารถในการอัพโหลดเอกสารชำระเงินหรือส่งข้อความ เราอาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีสาเหตุหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือหากเราเชื่อว่าคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยทำตามคำแนะนำดังกล่าวภายในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในส่วน“ติดต่อเราด้านล่าง

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

               การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของการสมัครสมาชิก www.bugaboo.tv เมื่อคุณใช้บริการของเราและสั่งซื้อสินค้าผ่านทางพวกเขาคุณตกลงที่จะให้ที่อยู่อีเมลล์ของคุณที่อยู่ทางไปรษณีย์และ / หรือรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ตามความเป็นจริงและแน่นอน คุณยอมรับว่าเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณในบริบทของการสั่งซื้อของคุณหากจำเป็น เราเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ หากต้องการดูว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรรวมถึงวิธีการยกเลิกการติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมจากเราโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

4. กฎการค้า

               4.1 การสั่งซื้อสินค้า คุณต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมา ซึ่งออกใช้บังคับโดยเรา

               4.2 รายละเอียดและราคาของสินค้า การให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าและอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษีในอัตราที่เหมาะสมและถูกต้อง เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ เมื่อคุณเลือกสินค้าทั้งหมดที่คุณต้องการซื้อ คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม สั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและชำระเงิน ด้วยเหตุนี้คุณต้องทำตามขั้นตอนของกระบวนการซื้อระบุหรือตรวจสอบข้อมูลที่ร้องขอในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณได้ตลอดกระบวนการซื้อก่อนชำระเงิน เราจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งคุณเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

               4.3 คำสั่งซื้อของคุณเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว เรามีสิทธิประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติม
ใด ๆ ไปยังคุณอีก

               4.4 สี เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแสดงสีของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในบริการอย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากสีจริงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับจอแสดงผลของคุณเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลสีใด ๆ บนจอภาพของคุณจะถูกต้อง

               4.5 คำสั่งซื้อสินค้าอาจถูกยกเลิกโดยเราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับคุณ ตามกรณีดังต่อไปนี้

                              4.5.1 การแจ้งราคาสินค้าผิด หากคุณได้ส่งคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้ชำระราคาสินค้า ต่อมาเราตรวจสอบพบว่าสินค้ามีการแจ้งราคาที่ผิดพลาด เราจะแจ้งราคาสินค้าที่ถูกต้องให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด ตามข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้บนระบบแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นของเรา และหากคุณประสงค์จะสั่งซื้อสินค้า ให้คุณส่งข้อความยืนยันการสั่งซื้อกลับมาและชำระเงินภายในเวลา 1 ชั่วโมง เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่คุณตามขั้นตอนต่อไป หากเลยกำหนด 1 ชั่วโมง คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยทันที

                              4.5.2 สินค้าหมดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่เราไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันภายใน 20 วัน ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและจะคืนเงินให้เต็มจำนวนที่คุณได้ชำระมา

                              4.5.3 คุณทำผิดเงื่อนไขการให้บริการ ไม่ชำระค่าสินค้าตามข้อกำหนดบนแพลตฟอร์ม หากคุณไม่ได้ทำตามคำแนะนำบนแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นของเราที่ระบุไว้นั้น คำสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ภายใน 1 ชั่วโมง

               4.6 การรับประกันและการคืนสินค้า สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด)วัน หากพบปัญหาที่เกิดความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น เช่น รายการที่มีขนาดไม่ถูกต้องและรายการที่มีปัญหาด้านคุณภาพสามารถแลกเปลี่ยน สำหรับรายการที่มีข้อบกพร่องหากข้อบกพร่องหรือความชำรุดได้รับการยืนยันในรายการที่ส่งคืนเราจะให้เงินคืนเต็มจำนวนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดส่งและการส่งคืน ถ้าเป็นความผิดพลาดชำรุดของสินค้าจากการขนส่งให้ติดต่อบริษัทขนส่งเรื่องการรับประกันสินค้าแทน

 

5. การส่งข้อมูลและข้อมูลของคุณ

               5.1 การส่งข้อมูล คุณให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่คุณยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อคุณโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม คุณยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่คุณส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว คุณต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวคุณเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูล

               5.2 ความยินยอมในการรับอีเมลล์ คุณยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมลล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่คุณ เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) คุณอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้

               5.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว คุณรับทราบและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ www.bugaboo.tv และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

               5.4 การยกเลิก โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวไปยังคุณหรือไม่ เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของคุณ และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ
เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งเนื่องจากการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าคุณได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยให้การที่ระบุในข้อนี้มีผลทันทีที่เราได้ใช้ดุลพินิจดังกล่าว

 

6. การจำกัดความรับผิด

               6.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการ
ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า ซึ่งเราไม่รับประกัน ดังนี้

               6.1.1 ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล

               6.1.2 ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข

               6.1.3 ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ

               6.1.4 ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยคุณหรือไปยังคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และคุณยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นคุณหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากคุณ การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

               6.2 การยกเว้นความรับผิด เราไม่ต้องรับผิดต่อคุณในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

               6.2.1 การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้

               6.2.2 การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน

               6.2.3 ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ

               6.2.4 การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

               6.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของคุณเอง ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของคุณเองทั้งสิ้น และเราจะ
ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

               6.4 ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย คุณจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่คุณไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่เราได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว

 

7. ทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์

               7.1 ความเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เรามีสิทธิอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

               7.2 การจำกัดการใช้งาน ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

               7.3 เครื่องหมายการค้า ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

               7.4 คุณตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา คุณยังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้า

 

8. การชำระเงิน

               8.1 ทั่วไป คุณอาจจะชำระเงินโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อเราตอบรับคำสั่งซื้อของคุณและถือว่าเกิดสัญญาที่ทำกับคุณแล้ว

               8.2 วิธีการชำระเงิน คุณตกลงว่าคุณอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณ คุณไม่อาจเรียกร้องเอากับเราในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาด
ใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังคุณหรือให้เหตุผลใด ๆ

               8.3 FINFIN Channel Shop มีวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

               8.3.1 บัตรเครดิต การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณอยู่

               8.3.2 การโอนเงินผ่านธนาคาร คุณสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) QR Code ไปยังบัญชี FINFIN Channel Shop ที่เรากำหนดไว้ คุณจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่ FINFIN Channel Shop เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัพโหลดใบเสร็จ” เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน

               8.3.3 Rabbit Line Pay คุณสามารถชำระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ("Rabbit Line Pay") ไปยังบัญชี FINFIN Channel Shop ที่เรา
กำหนดไว้

               8.4 คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

               8.5 ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง คุณตกลงว่าคุณอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับคูปอง คุณไม่อาจเรียกร้องเอากับเรา ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งยังไม่สามารถขอเปลี่ยนคูปองเป็นเงินสด หรือขอยกเลิกคำสั่งซื้ออันเกิดจากการใช้คูปองผิดพลาด

               8.6 การไม่ชำระเงิน หากคุณไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เรามีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับคุณหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน

 

9. ระบบการให้รางวัลหรือส่วนลด "พอยท์" (FINFIN Channel Shop Point)

               9.1 คุณอาจได้แต้มส่วนลด "พอยท์" โดยการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม FINFIN Channel Shop หรือผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นของ FINFIN Channel Shop ตามที่ FINFIN Channel Shop อาจพิจารณาเป็นครั้งคราว (“กิจกรรมที่มีสิทธิ”) ตามอัตราการแลกเปลี่ยนที่ FINFIN Channel Shop กำหนดอันเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยปกติแล้วจะมีการให้เครดิต "พอยท์" แก่บัญชีคุณเมื่อมีการทำธุรกรรมสำเร็จหรือกิจกรรมที่ FINFIN Channel Shop อนุมัติเสร็จสิ้นลง คุณมีสิทธิเข้าร่วมในระบบการให้รางวัล ถ้าคุณเป็นผู้ซื้อและบัญชีของคุณไม่ได้ยกเว้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

               9.2 หากคุณไม่ได้ดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นบนเว็บไซต์โดยใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณจะไม่ได้รับสิทธิการให้รางวัล "พอยท์" ทั้งนี้ FINFIN Channel Shop อาจยกเว้นประเภท/รายการสินค้าจากระบบการให้รางวัล "พอยท์" ตามดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว

               9.3 FINFIN Channel Shop Point ไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อตั้งสิทธิในทรัพย์สินของคุณและไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้

               9.4 ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ FINFIN Channel Shop ที่เรากำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ภายใต้ข้อจำกัดที่เรากำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน คุณอาจแลก "พอยท์" ได้โดยการส่งคำขอถึง FINFIN Channel Shop และใช้ "พอยท์" เพื่อหักกลบกับราคาซื้อสินค้าที่เลือกเมื่อทำการซื้อบนเว็บไซต์ตามที่ได้แจ้งเป็นครั้งคราว

               9.5 "พอยท์" ที่่คุณแลกจะถูกหักจากยอด "พอยท์" คงเหลือของคุณ FINFIN Channel Shop Point แต่ละหน่วยมีวันหมดอายุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของคุณ บนเว็บไซต์เกี่ยวกับยอดคงเหลือและวันหมดอายุของ "พอยท์"

               9.6 ถ้าคุณมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวน "พอยท์" ที่คุณได้รับสิทธิเป็นรางวัลจากกิจกรรม ข้อโต้แย้งดังกล่าวต้องทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันกิจกรรมที่มีสิทธิ เราอาจขอให้คุณให้พยานหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้งดังกล่าว

               9.7 FINFIN Channel Shop สงวนสิทธิ์ใน (1) การยกเลิกระบบการให้รางวัล "พอยท์" ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว (2) ยกเลิกหรือระงับสิทธิของคุณในการเข้าร่วมระบบการให้รางวัล "พอยท์" ซึ่งรวมถึงความสามารถในการได้รับ และแลก "พอยท์" ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

10. การจัดส่ง

               10.1 คุณรับทราบและตกลงว่าการจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย จะให้บริการหรือบริหารจัดการโดยบริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยบริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด และในการใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงการให้บริการของ FINFIN Channel Shop และ/หรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในนโยบายของ FINFIN Channel Shop

               10.2 เมื่อ FINFIN Channel Shop ได้รับเงินซื้อสินค้าจากคุณแล้ว หลังจากนั้นจะดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อจัดส่งสินค้าที่ซื้อไปยังคุณ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อบริษัทที่จัดส่ง หมายเลขติดตามพัสดุ ฯลฯ ให้แก่คุณผ่านทางเว็บไซต์

               10.3 คุณทราบและตกลงว่า FINFIN Channel Shop ไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากเหตุในการจัดส่ง โดยคุณตกลงจะดำเนินการติดต่อผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์เพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าวเอง

 

11. การส่งคืน/การเปลี่ยนทดแทน

               11.1 นโยบายการคืนสินค้า สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ในเงื่อนไข เราในนามผู้ขายไม่ผูกพันที่จะคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของเรา หากเราในนามผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า เราจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้แก่คุณตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้

               11.2 การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าทดแทนที่ได้รับอนุมัติ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า คุณอาจจะขอคืนสินค้าได้ ดังนี้

                              11.1.1 ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับคุณ หรือ

                              11.1.2 ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย

               11.3 การเปลี่ยนทดแทนสินค้า เมื่อเราทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้คุณ สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับมาให้เรา

 

12. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

               การใช้เว็บไซต์ของเราและสัญญาซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากคุณกำลังทำสัญญาในฐานะผู้บริโภคไม่มีสิ่งใดในข้อนี้จะกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณมีตามที่ได้รับการยอมรับในกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่นี้

 

13. คำถามและข้อร้องเรียน

               หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อ โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม ทีมงานจะติดต่อประสานงานเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของคุณ

               หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือบนเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราที่: shop@finfinchannel.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการประมูลออนไลน์ใน FINFIN Channel Shop

1.ทั่วไป

               1.1 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.finfinchannel.com/shop/auction โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งให้บริการประมูลสินค้า ของใช้ส่วนตัวของดาราศิลปิน ที่จัดขึ้นเพื่อการค้า/หรือมีจุดประสงค์เพื่อการกุศล โดยเชื่อมโยงภาพถ่าย กราฟฟิก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงการทำ live stream) ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชั่น เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย FINFIN Channel Shop

               การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น รวมถึงบัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ www.bugaboo.tv ที่สามารถเข้าใช้บริการที่เปิดให้ใช้งานได้ ซึ่งคุณต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ เสียก่อนที่จะได้รับการอนุญาต

               โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการในลักษณะใด ๆ ไม่จำกัดเพียงการเยี่ยมชมหรือเรียกดูเว็บไซต์

               โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือและลงทะเบียนบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่นของคุณ เพื่อให้เข้าใจรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานอย่างชัดแจ้ง คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการหากคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเหล่านี้

               นอกจากนี้ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ เก็บรวบรวม จัดเก็บและปกป้องข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัว & คุกกี้ของเรานั้นถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

               1.2 การอัพเดตข้อกำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว หากเราแก้ไขข้อกำหนดที่สำคัญของข้อตกลงนี้การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่เราส่งการแจ้งให้คุณทราบถึงข้อตกลงฉบับเปลี่ยนแปลง ความล้มเหลวของคุณในการหยุดใช้บริการหลังจากได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว

               1.3 การยอมรับข้อกำหนดเมื่อต้องการประมูลสินค้ากับเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ

               (1) การกระทำของคุณ

               (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการประมูลสินค้าของคุณ และ

               (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของคุณ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ คุณต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

 

2.การใช้บริการของเรา

               2.1 การแสดงเมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลและรายละเอียดซึ่งคุณเป็นผู้ระบุว่าข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่ให้นั้นเป็นจริงและสอดคล้องกับความเป็นจริง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 20 ปีหรือเยี่ยมชมบริการภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ FINFIN Channel Shop ให้สิทธิ์การใช้งานที่จำกัดการเพิกถอนไม่สามารถถ่ายโอนและไม่ผูกขาดในการเข้าถึงและใช้บริการโดยแสดงไว้ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ สำหรับเว็บไซต์ของเราหรือบนอุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งแอพพลิเคชั่นของเรามีจุดประสงค์เพื่อการซื้อสินค้าส่วนตัวที่ขายบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นและไม่ใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในนามของบุคคลที่สามยกเว้นว่าได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก FINFIN Channel Shop อย่างชัดเจน การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้จะส่งผลให้มีการเพิกถอนสิทธิ์ใช้งานในวรรคนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

               2.2 ข้อจำกัดในการใช้งาน ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในวรรคข้างต้น คุณไม่สามารถผลิตซ้ำจำหน่าย แสดงขาย ให้เช่า ส่งถ่ายทอดสร้างงานดัดแปลง ดัดแปลงหรือใช้ประโยชน์จากบริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา เว้นแต่ FINFIN Channel Shop อนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก FINFIN Channel Shop คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือใช้บริการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจอื่นๆได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการยกเลิกบัญชีและ / หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะหากเราเชื่อว่าการกระทำของคุณละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของเรา

               คุณไม่สามารถทำการอัพโหลด แจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูลหรือวัสดุอื่นใดผ่านบริการดังต่อไปนี้

               2.2.1 ละเมิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ

               2.2.2 หมิ่นประมาท ข่มขู่ สบประมาท ลามก อนาจาร หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ

               2.2.3 รวมถึงข้อผิดพลาดใด ๆ ของไวรัสหรือรหัสอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีนั้น FINFIN Channel Shop อาจกำหนดรหัสผ่านและระบุบัญชีให้คุณใหม่เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ใหม่

               นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรืออาจละเมิดกฎหมาย หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมใด ๆ ที่ จำกัดหรือห้ามไม่ให้ใครใช้บริการหรือสิ่งที่เราพิจารณาอาจทำให้เราหรือคนอื่น ๆ ที่ใช้บริการเสียหายหรือใช้บริการในลักษณะใด ๆ ที่สามารถปิดใช้งานสร้างภาระมากเกินไปทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้แอพพลิเคชั่นเสียหายหรือการใช้บริการของบุคคลอื่น หรืออุปกรณ์อัตโนมัติกระบวนการ หรือวิธีการใด ๆ ในการเข้าถึงบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือใช้บริการเพื่อแจกจ่ายเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์หรือชักชวนผู้อื่นโดยใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

               2.3 การสร้างและการยกเลิกบัญชี ในการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างที่มีอยู่ในบริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีของคุณใหม่ และคุณไม่สามารถใช้บัญชีของบุคคลอื่นได้ ซึ่งทุกครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลประจำตัวของคุณ คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และ FINFIN Channel Shop ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบการอนุญาตหรือแหล่งที่มาของการเข้าถึงหรือการใช้บริการดังกล่าว และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการเข้าถึงและการใช้บริการโดยใครก็ตามที่ใช้รหัสผ่านและรหัสประจำตัวที่กำหนดให้กับคุณ ไม่ว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้จะได้รับอนุญาตจากคุณจริงหรือไม่ และภาระผูกพันทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงภาระผูกพันทางการเงิน) ที่เกิดขึ้นผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องความปลอดภัยและการรักษาความลับของรหัสผ่านและรหัสประจำตัวที่มอบหมายให้คุณ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการฝ่าฝืนอื่นใดหรือการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น

               บางครั้งเราอาจจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการรวมถึงความสามารถในการอัพโหลดเอกสารชำระเงินหรือส่งข้อความ เราอาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีสาเหตุหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากเราเชื่อว่าคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยทำตามคำแนะนำดังกล่าวภายในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

 

3.นโยบายความเป็นส่วนตัว

               การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของการสมัครสมาชิกบน www.bugaboo.tv และการสมัครสมาชิกบน www.finfinchannel.com หรือผ่านแพลตฟอร์ม FINFIN Channel Shop

               เมื่อคุณใช้บริการของเราและประมูลสั่งซื้อสินค้ากับเราแล้ว คุณตกลงที่จะให้ที่อยู่อีเมลล์ของคุณและที่อยู่ทางไปรษณีย์และ / หรือรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ตามความเป็นจริงและแน่นอน ซึ่งคุณยอมรับว่าเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณในบริบทของการสั่งซื้อของคุณ หากมีความจำเป็นเราเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ หากต้องการดูว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร รวมถึงวิธีการยกเลิกการติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมจากเราโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

4.กฎการค้า

               4.1 การประมูลสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม FINFIN Channel Shop ของเรา คุณต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม FINFIN Channel Shop  รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมา ซึ่งออกใช้บังคับโดยเรา

               4.2 รายละเอียดและราคาของสินค้า การให้ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าและบริการ อยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษีในอัตราที่เหมาะสมและถูกต้อง เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ เมื่อคุณเลือกสินค้าทั้งหมดที่คุณต้องการซื้อ คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “สั่งซื้อสินค้า” ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและชำระเงิน ด้วยเหตุนี้คุณต้องทำตามขั้นตอนของกระบวนการซื้อ โดยระบุหรือตรวจสอบข้อมูลที่ร้องขอในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณได้ตลอดกระบวนการซื้อก่อนชำระเงิน ซึ่งเราจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ที่นอกเหนือจากวิธีการและขั้นตอนตามข้อ 4.1 ซึ่งคุณต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

               4.3 คำสั่งซื้อของคุณจะเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีก เมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์ม FINFIN Channel Shop ของเราแล้ว เรามีสิทธิประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณอีก โดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังคุณอีก

               4.4 สี เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแสดงสีของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในบริการอย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากสีจริงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับจอแสดงผลของคุณ ซึ่งเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลสีใด ๆ บนจอภาพของคุณจะถูกต้อง

               4.5 คำสั่งซื้อสินค้าของคุณอาจถูกยกเลิก โดยเราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับคุณ ตามกรณีดังต่อไปนี้

                              4.5.1 การแจ้งราคาสินค้าผิด หากคุณได้ส่งคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้ชำระราคาสินค้า ต่อมาเราตรวจสอบพบว่าสินค้ามีการแจ้งราคาที่ผิดพลาด เราจะแจ้งราคาสินค้าที่ถูกต้องให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด ตามข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้บนระบบแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นของเรา และหากคุณประสงค์จะสั่งซื้อสินค้า ให้คุณส่งข้อความยืนยันการสั่งซื้อกลับมาและชำระเงินภายในเวลา 1 ชั่วโมง เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่คุณตามขั้นตอนต่อไป หากเลยกำหนด 1 ชั่วโมง คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยทันที

                              4.5.2 สินค้าหมดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่เราไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันภายใน 20 วัน ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและจะคืนเงินให้เต็มจำนวนที่คุณได้ชำระมา

                              4.5.3 หากคุณทำผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือไม่ชำระค่าสินค้าตามข้อกำหนดบนแพลตฟอร์ม หรือไม่ได้ทำตามคำแนะนำบนแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นของเราที่ระบุไว้นั้น คำสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ภายใน 1 ชั่วโมง

               4.6 การรับประกันและการคืนสินค้า สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด)วัน หากพบปัญหาที่เกิดความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น เช่น รายการที่มีขนาดไม่ถูกต้องและรายการที่มีปัญหาด้านคุณภาพสามารถแลกเปลี่ยน สำหรับรายการที่มีข้อบกพร่องหากข้อบกพร่องหรือความชำรุดได้รับการยืนยันในรายการที่ส่งคืนเราจะให้เงินคืนเต็มจำนวนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดส่งสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุด ถ้าเป็นความผิดพลาดชำรุดของสินค้าจากการขนส่งให้ติดต่อบริษัทขนส่งเรื่องการรับประกันสินค้าแทน

 

5.การส่งข้อมูลและข้อมูลของคุณ

               5.1 การส่งข้อมูล คุณให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่คุณยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล” ) เมื่อคุณโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม

               คุณยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่คุณส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว คุณต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวคุณเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูล

               5.2 ความยินยอมในการรับอีเมลล์ คุณยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมลล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่คุณ เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ทั้งนี้คุณสามารถยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้

               5.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว คุณรับทราบและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ www.bugaboo.tv หรือ www.finfinchannel.com  และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

               5.4 การยกเลิก โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวไปยังคุณหรือไม่ เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของคุณ และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ

               เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งเนื่องจากการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าคุณได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยให้การที่ระบุในข้อนี้มีผลทันทีที่เราได้ใช้ดุลพินิจดังกล่าว

 

6.การจำกัดความรับผิด

               6.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการ

               ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า ซึ่งเราไม่รับประกัน ดังนี้

                              6.1.1 ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล

                              6.1.2 แพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่นหรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข

                              6.1.3 แพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง

                              6.1.4 ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยคุณหรือไปยังคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และคุณยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นคุณหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากคุณ การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

               6.2 การยกเว้นความรับผิด เราไม่ต้องรับผิดต่อคุณในการสูญเสียใด ๆ หรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

                              6.2.1 การเข้าใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้

                              6.2.2 การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน

                              6.2.3 ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ

                              6.2.4 การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

               6.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของคุณเอง ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของคุณเองทั้งสิ้น และเราจะ

ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

               6.4 ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย คุณจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่คุณไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่เราได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว

 

7.ทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์

               7.1 ความเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เรามีสิทธิอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

               7.2 การจำกัดการใช้งาน ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

               7.3 เครื่องหมายการค้า ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

               7.4 คุณตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา คุณยังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้า

8.การชำระเงิน

               8.1 ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ชนะการประมูลในครั้งนั้น ไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ประมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่ชำระเงินตามตกลง บัญชีของผู้ประมูลจะถูกระงับ ไม่สามารถประมูลชิ้นอื่นได้อีก และผู้ประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เช่น การเรียกร้อง, ข้อเรียกร้อง, การฟ้องร้อง, ค่าเสียหาย, ค่าปรับ, ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายใด ๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนี้ และจะถูกระงับบัญชีผู้ใช้โดยทางเราจะสั่งปิดการใช้งานบัญชีดังกล่าว

               8.2 ทั่วไป คุณอาจจะชำระเงินโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อคุณชนะการประมูลถือว่าเกิดสัญญาตามกฎหมายแล้ว

               8.3 วิธีการชำระเงิน คุณตกลงว่าคุณอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณ คุณไม่อาจเรียกร้องเอากับเราในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังคุณหรือให้เหตุผลใด ๆ

               8.4 FINFIN Channel Shop มีวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

               8.4.1 บัตรเครดิต การชำระผ่านบัตรเครดิต จะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณอยู่

               8.4.2 การโอนเงินผ่านธนาคาร คุณสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) QR Code ไปยังบัญชี FINFIN Channel Shop ที่เรากำหนดไว้

และคุณจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่เรา เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัพโหลดใบเสร็จ” เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน

               8.4.3 Rabbit Line Pay คุณสามารถชำระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ("Rabbit Line Pay") ไปยังบัญชี FINFIN Channel Shop ที่เรา

กำหนดไว้

               8.5 คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

               8.6 ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง คุณตกลงว่าคุณอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับคูปอง คุณไม่อาจเรียกร้องเอากับเรา ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งยังไม่สามารถขอเปลี่ยนคูปองเป็นเงินสด หรือขอยกเลิกคำสั่งซื้ออันเกิดจากการใช้คูปองผิดพลาด

               8.7 การไม่ชำระเงิน หากคุณไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เรามีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับคุณหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน

 

9.ระบบการให้รางวัลหรือส่วนลด "พอยท์" (FINFIN Channel Shop Point)

               9.1 โดยปกติแล้วจะมีการให้เครดิต "พอยท์" แก่บัญชีคุณเมื่อมีการทำธุรกรรมสำเร็จหรือกิจกรรม

ที่เราอนุมัติเสร็จสิ้นลง คุณมีสิทธิเข้าร่วมในระบบการให้รางวัล ถ้าคุณเป็นผู้ซื้อและบัญชีของคุณไม่ได้ยกเว้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและคุณอาจได้แต้มส่วนลด "พอยท์" โดยการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม FINFIN Channel Shop หรือผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นของ FINFIN Channel Shop ตามที่เราพิจารณาเป็นครั้งคราว (“กิจกรรมที่มีสิทธิ”) ตามอัตราการแลกเปลี่ยนที่เรากำหนดอันเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

               9.2 หากคุณไม่ได้ดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นบนเว็บไซต์โดยใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณจะไม่ได้รับสิทธิการให้รางวัล "พอยท์" ทั้งนี้ เราอาจยกเว้นประเภท/รายการสินค้าจากระบบการให้รางวัล "พอยท์" ตามดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว

               9.3 FINFIN Channel Shop Point ไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อตั้งสิทธิในทรัพย์สินของคุณและไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้

               9.4 ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ FINFIN Channel Shop ที่เรากำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ภายใต้ข้อจำกัดที่เรากำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน คุณอาจแลก "พอยท์" ได้โดยการส่งคำขอถึง FINFIN Channel Shop และใช้ "พอยท์" เพื่อหักกลบกับราคาซื้อสินค้าที่เลือกเมื่อทำการซื้อบนเว็บไซต์ตามที่ได้แจ้งเป็นครั้งคราว

               9.5 "พอยท์" ที่่คุณแลกจะถูกหักจากยอด "พอยท์คงเหลือ” ของคุณ FINFIN Channel Shop Point

แต่ละหน่วยมีวันหมดอายุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของคุณ บนเว็บไซต์เกี่ยวกับยอดคงเหลือและวันหมดอายุของ "พอยท์"

               9.6 ถ้าคุณมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวน "พอยท์" ที่คุณได้รับสิทธิเป็นรางวัลจากกิจกรรม ข้อโต้แย้งดังกล่าวต้องทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันกิจกรรมที่มีสิทธิ เราอาจขอให้คุณให้พยานหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้งดังกล่าว

               9.7 FINFIN Channel Shop สงวนสิทธิ์ใน (1) การยกเลิกระบบการให้รางวัล "พอยท์" ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว (2) ยกเลิกหรือระงับสิทธิของคุณในการเข้าร่วมระบบการให้รางวัล "พอยท์" ซึ่งรวมถึงความสามารถในการได้รับ และแลก "พอยท์" ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

10.การจัดส่ง

               10.1 คุณรับทราบและตกลงว่าการจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย จะให้บริการหรือบริหารจัดการโดยบริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยบริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด และในการใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงการให้บริการของ FINFIN Channel Shop และ/หรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในนโยบายของ FINFIN Channel Shop

               10.2 เมื่อ FINFIN Channel Shop ได้รับเงินซื้อสินค้าจากคุณแล้ว หลังจากนั้นจะดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อจัดส่งสินค้าที่ซื้อไปยังคุณ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อบริษัทที่จัดส่ง หมายเลขติดตามพัสดุ ฯลฯ ให้แก่คุณผ่านทางเว็บไซต์

               10.3 คุณทราบและตกลงว่า FINFIN Channel Shop ไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากเหตุในการจัดส่ง โดยคุณตกลงจะดำเนินการติดต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าวเอง

               10.4 เรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ทางเรากำหนดขึ้นเมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อ

(และได้ปรับปรุงแก้ไขตามการยืนยันการสั่งซื้อ) กำหนดเวลาจัดส่งสินค้าที่เราได้แจ้งไว้นั้น เป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้น ทางเรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในเงื่อนไขเวลาที่ได้ระบุไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งเรายอมรับเงื่อนไขนั้น แต่ว่าไม่สามารถรับประกันเรื่องวันจัดส่งที่แน่นอนได้

               10.5 หากทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

 

11.การส่งคืน/การเปลี่ยนทดแทน

               11.1 นโยบายการคืนสินค้า สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ในเงื่อนไข เราในนามผู้ขายไม่ผูกพันที่จะคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของเรา หากเราในนามผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า เราจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้แก่คุณตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้

               11.2 การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าทดแทนที่ได้รับอนุมัติ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า คุณอาจจะขอคืนสินค้าได้ ดังนี้

                              11.1.1 ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับคุณ หรือ

                              11.1.2 ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหายที่เกิดจากการผลิต

                              11.3 การเปลี่ยนทดแทนสินค้า เมื่อเราทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้คุณ แล้วสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับมาให้เรา

 

12.กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

               การใช้เว็บไซต์ของเราและสัญญาซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

13.คำถามและข้อร้องเรียน

               หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อ โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม ทีมงานจะติดต่อประสานงานเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของคุณ

               หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือบนเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราที่: shop@finfinchannel.com