เว็บไซต์ www.finfinchannel.com ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดี ขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด

บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล") ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม

ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ www.finfinchannel.com (“เว็บไซต์”) ท่านสามารถสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชัน Bugaboo.tv ของบริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด (“แอปพลิเคชัน”) ในระหว่างที่ใช้แอปพลิเคชัน ท่านสามารถลงทะเบียนอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ซึ่งท่านสามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ต่างๆ ได้ในภายหลังเมื่อท่านต้องการ นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านติดต่อบริษัท เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทอยู่ ที่อยู่ IP บันทึกการใช้งานบริการ ข้อมูลการใช้งานที่ไม่เหมาะสม จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและอาจจะถูกเก็บรวบรวม

  วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • - บริษัทจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 • - ข้อมูลที่ส่งจากผู้ใช้โดยตรง ในขณะที่ลงทะเบียนหรือใช้บริการในแอปพลิเคชัน
 • - ข้อมูลที่แจ้งกับบริษัทไว้โดยบริษัทในเครือ
 • - ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและถูกรวบรวมไว้ในขอบข่ายของการใช้บริการ

  วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • - ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการอย่างราบรื่นมากขึ้น
 • - เพื่อจำแนกผู้ใช้และป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในแอปพลิเคชัน
 • - เพื่อใช้ในการสร้างข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ
 • - เพื่อดำเนินการสำรวจและการวิเคราะห์สำหรับการปรับปรุงการให้บริการ
 • - เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เมื่อบริษัทได้รับการสอบถามและเพื่อให้บริษัทสามารถตอบกลับได้
 • - เพื่อใช้ในการส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญเมื่อจำเป็น
 • - เพื่อเผยแพร่โฆษณาสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จะเกิดขึ้น

  การแบ่งปันและการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎของบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตามกรณีดังต่อไปนี้นับเป็นข้อยกเว้น เมื่อผู้ใช้ได้ตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูล

 • - เมื่อมีคำสั่งทางกฎหมาย
 • - สิทธิของผู้ใช้ ผู้แทนทางกฎหมายและวิธีการจัดการ
 • - ผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้ และผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี อาจขอให้ลบบัญชีได้
 • - เมื่อผู้ใช้บริการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง บริษัทจะไม่ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามจนกว่าจะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ถูกให้แก่บุคคลที่สามไปแล้ว บริษัทจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงการแก้ไขทันที เพื่อที่จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องหรือไม่
 • - บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกระงับหรือถูกลบตามคำขอของผู้ใช้หรือตัวแทนทางกฎหมายตามหัวข้อ "ระยะเวลาของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" บริษัทมั่นใจว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถเข้าชมหรือนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ระยะเวลาในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎและนโยบายภายใน บริษัทจะช่วยลดการบันทึกของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเก็บรวบรวมและการใช้งานสำเร็จแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่บันทึกแล้วจะต้องมีการจัดเก็บไว้ตามนโยบายภายในของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง

การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถาม ความกังวลหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อไปยังที่: finfinchannel@bvmediaads.co.th

การแก้ไขนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถามหากมีการเพิ่ม ลบหรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จะมีการการแจ้งเตือนในหน้า "การแจ้งเตือน" อย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างไรก็ตามสำหรับการอัพเดตที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ใช้ เช่น การเก็บ การใช้ประโยชน์หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะโพสต์แจ้งเตือนล่วงหน้า 30 วัน